Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsidé, Vision & Värderingar


VISION – VÄRDERINGAR – VERKSAMHETSIDÉ

Vision

Tofta Gif skall vara en modern idrottsförening som ger möjlighet
till livslångt idrottande

Verksamhet
Vår verksamhet erbjuder fotboll, gymnastik och innebandy.

Mål och syfte med föreningens verksamhet
Här ryms hela den breda tävlingsidrotten som är på distriktsnivå tillsammans med motionsidrotten utan tävlingsinslag. Målet är att få så många som möjligt att fortsätta med idrott så länge som möjligt. Hälsa och gemenskap är de dominerande motiven för verksamheten, även om prestation och tävlingsresultat ska ingå som sporre.

-          Man ska utvecklas idrottsligt och socialt

-          Verksamheten ska vara kul och man skall känna glädje och stolthet att             tillhöra Tofta Gif

-          Träning och matcher ska utgöra en samlingspunkt för aktiva, föräldrar,             syskon och kamrater

-          Bidra till bygdens utveckling och ett bra samhälle. Gemenskap och               respekt främjas oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller sexuell                       läggning

-          Föreningen ska drivas framförallt genom ideellt arbete och ha en sund            ekonomi

Värdegrund

Alla är välkomna
Alla är välkomna till Tofta GIF och ska känna sig välkomna. Alla är lika mycket värda och allas synpunkter och åsikter skall respekteras. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt förhållningssätt.

Tillsammans
För att lyckas är ett brett engagemang avgörande och därför har vi mottot ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”.

Respekt
I Tofta GIF visar vi respekt för våra medlemmar, lagen vi möter och domare. Genom att uppträda på ett korrekt och sportsligt sätt mot varandra. Vi använder oss inte av kränkande tal och handlingar.

Enskild individ
Varje individ ska få synas, utvecklas efter sin förmåga och ha roligt på vägen.

Ansvar
Med möjligheten att tillhöra föreningen följer också ansvaret;
-genom att värna om våra värderingar
-genom handling visa dess innebörd.

Ordning och reda
Anläggningen med all vår verksamhet, skall präglas av ordning och reda. Detta för att skapa god trivsel och underlätta för medlemmar att delta.

Värnar om våra ledare
I Tofta Gif värnar vi om våra ledare och deras utveckling. De utgör grunden för att lyckas med att nå vår vision och bygga upp vår värdegrund.

Långsiktighet
Matcher och tävlingar skall betraktas som ett led i de aktivas utbildning och inte som kortsiktig jakt på framgångar. Matcherna skall tjäna som stimulans i den fortsatta träningen.

Droger
Tofta GIF tar avstånd från användandet av droger och alkohol i sin verksamhet.

Verksamhetsidé – Ungdomssektion fotboll
Ungdomssektionen fotboll omfattar flickor och pojkar, 5 - 19 år.

Verksamhetens innehåll är viktigare än de idrottsliga resultaten och bedrivs enligt S2S utvecklingsmodell.

För de yngsta spelarna bedrivs fotbollslekis där träningen inriktas på lek och enkla bollövningar.

Därefter sker en successiv utveckling i olika spelformer beroende på ålder utifrån Svenska Fotbollsförbudet Halland Fotbollsförbund  riktlinjer:

Ledare
I Tofta Gif värnar vi våra ledare, genom uppmuntran till att utbilda sig (utbildningsplaner ska vägleda), de utgör grunden för en bra verksamhet.

Vårdnadshavares deltagande är viktigt för att ungdomssektionens arbete ska kunna bedrivas.

Övergripande mål för ungdomssektion fotboll
Vår strävan är att ge alla barn och ungdomar lika förutsättningar för personlig utveckling oavsett färdighet, kön, och ursprung. För att skapa en plattform som lockar till ett livslångt idrottsintresse. Intensiteten skall därför inte vara högre än att spelarna ges möjlighet att parallellt utöva flera idrotter.

Breddverksamhet skall alltid gå före elittänkande i ungdomslagen och vårt långsiktiga mål är att varje år ha ett lag i varje åldersgrupp. För att behålla barnen så länge som möjligt inom vår verksamhet är det viktigt att tillgodose barnens behov. De ska känna trygghet, ha roligt, bli sedda, känna utmaning utifrån förmåga och ha mycket bollkontakt m.m. I match och träningsverksamhet skall de aktiva ha möjlighet att delta ihop med äldre eller yngre spelare, beroende på var man befinner sig i sin utveckling. Alla barn har sin utveckling när det gäller mognad, kunnande och inlärningsförmåga. Flitig träning premieras vid deltagande i matcher och tävlingar.

Matcher och tävlingar skall betraktas som ett led i de aktivas utbildning och inte som kortsiktig jakt på framgångar. ”– Det är inte så himla viktigt att vinna till varje pris, även om det kan vara roligt att uppleva segerns sötma ibland.” Matcherna skall tjäna som stimulans i den fortsatta träningen.

Samarbete mellan de olika ungdomslagen är mycket viktigt för att skapa känslan av att vi är en förening. För de äldre ungdomslagen är samarbete viktigt med seniorverksamheten, för att övergången mellan junior och senior ska bli så naturlig som möjligt.

Vi vill genom en glädjefylld verksamhet skapa en gemenskap som bidrar till lärande, respekt och utveckling av idrottsliga och sociala förmågor. Detta har de nytta av för att bli bra samhällsmedborgare.

Verksamhetsidé - Innebandysektionen
Innebandysektionen omfattar pojkar och flickor, 5 - 13 år.

Verksamhetens innehåll är viktigare än de idrottsliga resultaten och följer riktlinjerna som ges av Svenska innebandyförbundet.

För de yngsta spelarna bedrivs innebandylekis där träningen inriktas på lek och enkla bollövningar.

Därefter sker en successiv utveckling i olika spelformer beroende på ålder utifrån Hallandsinnebandyförbunds riktlinjer.

Ledare
I Tofta Gif värnar vi våra ledare. Genom uppmuntran dem till att utbilda sig (utbildningsplaner ska vägleda), de utgör grunden för en bra verksamhet.

Vårdnadshavares deltagande är viktigt för att ungdomssektionens arbete ska kunna bedrivas.

Övergripande mål för innebandysektionen
Vår strävan att ge alla barn och ungdomar lika förutsättningar för personlig utveckling oavsett kön, färdighet och ursprung samt att skapa en plattform som lockar till ett livslångt idrottsintresse. Intensiteten skall därför inte vara högre än att spelarna ges möjlighet att parallellt utöva flera idrotter.

Breddverksamhet skall alltid gå före elittänkande och vårt långsiktiga mål är att varje år ha ett lag i varje åldersgrupp. För att behålla barnen så länge som möjligt inom vår verksamhet är det viktigt att tillgodose barnens behov (de ska känna trygghet, ha roligt, bli sedda, känna utmaning utifrån förmåga, ha mycket bollkontakt m.m.). Alla barn har sin utveckling när det gäller mognad, kunnande och inlärningsförmåga. Flitig träning premieras vid deltagande i matcher och tävlingar.

Matcher och tävlingar skall betraktas som ett led i de aktivas utbildning och inte som kortsiktig jakt på framgångar. ”– Det är inte så himla viktigt att vinna till varje pris, även om det kan vara roligt att uppleva segerns sötma ibland.” Matcherna skall tjäna som stimulans i den fortsatta träningen.

Vi vill genom en glädjefylld verksamhet skapa en gemenskap som bidrar till lärande, respekt och utveckling av idrottsliga och sociala förmågor. Detta har de nytta av för att bli bra samhällsmedborgare.


Verksamhetsidé - Gymnastiksektionen

Gymnastiksektionen omfattar pojkar och flickor, från 4 år och uppåt.

Viktigast av allt inom gymnastikverksamheten är att gymnasterna har roligt, känner glädje att träna tillsammans med sina gymnastkamrater och får stimulans för att utvecklas i sin egen takt. Verksamhetens innehåll följer Svenska Gymnastikförbundets riktlinjer.

För de yngsta gymnasterna bedrivs gympa där träningen inriktas på lek och enkla gymnastikövningar och rörelser. Därefter sker en successiv utveckling i de olika gymnastiska momenten beroende på färdighet, men framförallt gymnastens egen vilja och intresse.

Ledare

Ledarna spelar en jätteviktig roll i Tofta Gifs gymnastikverksamhet och är en förutsättning för verksamheten i sektionen. Därför är det viktigt för oss att ledarnas känner glädje över att vara en del av vår verksamhet, samt att de får chans att vidareutvecklas; både som kompetent ledare av en grupp och som gymnastiktränare. Denna chans ges till dem genom att de uppmuntras till att utbilda sig inom relevanta områden. Ledarnas välmående och trivsel är essentiell för arbetet.

Övergripande mål för gymnastiksektionen

Vi strävar efter att alla barn och ungdomar som vill vara med på våra gymnastikträningar ska känna glädje i att träna tillsammans med sina gymnastkamrater, att de ska känna att de lär sig nytt och utvecklar och förbättrar de saker de redan kan. Vi jobbar för att ha en trygg miljö i träningssalen och i omklädningsrummen med en schysst stämning i varje grupp, där alla får vara med, vara sig själva och inte känner någon prestationsångest. Vi arbetar också för att ge alla barn och ungdomar lika förutsättningar för personlig utveckling oavsett kön, färdighet, sexualitet, bakgrund och ursprung.

För att behålla barnen så länge som möjligt inom vår verksamhet är det viktigt att tillgodose barnens behov (de ska känna trygghet, ha roligt, bli sedda och hörda, känna utmaning utifrån förmåga, m.m.). Alla barn har sin utvecklingstakt när det gäller mognad, kunnande och inlärningsförmåga. Vikten av ett trevligt bemötande av andra gymnaster och ledare samt gemenskap betonas.

Vi vill genom en glädjefylld verksamhet skapa en gemenskap som bidrar till lärande, respekt och utveckling av idrottsliga och sociala förmågor. Detta har de nytta av för att bli bra samhällsmedborgare.

Verksamhetsidé – Seniorverksamhet fotboll

Kamratskap, utveckling, kvalité och glädje skall vara kännetecknande värdeord för seniorverksamheten. Seniorlagen skall vara föreningens föredöme och representationslag. Långsiktighet och samarbete med juniorverksamheten i ungdomssektionen är vägen att nå uppsatta mål.

Träning och planering skall uppfattas som genomtänkt och bygga på de kvalitetsmål som sätts upp utifrån moderna träningsmetoder och resultatmål. Inriktningen skall vara att seniorlagen sporrar och inspirerar våra ungdomar till fortsatt fotbollsspelande i vuxen ålder. Verksamheten skall utveckla individ och kollektiv så att kamratskap, utveckling, kvalité och glädje kännetecknar verksamheten.

Målet är att varje år vinna den serie man deltar i och föreningen skall ge förutsättningar avseende tränare/ledare och stab kring lagen.

Ledare

Våra tränare/ledare skall vara kända för att ha ett fotbollsengagemang och en förmåga att bidra till en trivsam grupp som välkomnar våra unga spelare och ger dem en trygg start på sin seniorkarriär. Intresse för att bidra till ungdomsverksamheten skall finnas och förutsättningar för detta fås via föreningen.

Övergripande mål för seniorsektionen

Sektionen skall ha regelbundna möten där verksamheten planeras och följs upp samt samarbete initieras. Spelarråd skall finnas i resp. herr o dam-lag för att underlätta kommunikation mellan ledare/spelare o förening.

Uppdaterad: 29 MAJ 2017 14:32


 För kontakt maila i första hand ert ärende till nedanstående så återkommer vi så snart vi kan.

Kontakta oss
Föreningsutvecklare (Martin)
This is a mailto link 
070 - 5617192

Ledarcoach: (Fredrik) 
This is a mailto link 
0702 - 348226

Planbokningar >>>

Bokning klubblokal >>>>

 

Räknare som visar antal unika
besökare sedan 2009-04-22

räknare
 
Facebook
 
images
 Vattenfall
 
 
ica hajen_175x175-75
 
CB_logo
 
varbergsortens-elkraft
 
intersport
 
 
Ange alt-text här.
 

Postadress:
Tofta GIF - Fotboll
Skyttevägen 5
43295 Varberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info