Hoppa till sidans innehåll

Uppdaterade riktlinjer och råd 2020-04-24

27 APR 2020 15:46
Svensk Fotbolls verksamhet under Corona - beslut, riktlinjer och råd
 • Skapad: 27 APR 2020 15:46

Allmänt Vi följer beslut, anvisningar och rekommendationer från svenska myndigheter och är beredda att agera utifrån deras riktlinjer.

Det sker nya uppdateringar hela tiden och osäkerheten är stor, där nedan beslut, råd och riktlinjer kan komma att ändras snabbt. Vårt fokus i det här läget är folhälsan och att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset.

Det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad om myndighets beslut, eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ändras.

Myndigheternas beslut och rekommendationer Folkhälsomyndigheten har den 1 april 2020, för att motverka spridningen av covid-19, meddelat en föreskrift med allmänna råd, bl.a. att idrottsföreningar bör se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks, hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper, begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel och se till att onödiga resor undviks, se

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nyaallmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/

Myndigheten har därefter, den 16 april 2020, beslutat ändra föreskrifterna på så sätt att matcher, träningsmatcher och tävlingar inom barn- och ungdomsidrott kan genomföras, se

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-ochpress/nyhetsarkiv/2020/april/idrott-andring-av-de-allmanna-raden-om-matcher-och-tavlingar-for-barnoch-ungdomar/

Regeringen har den 27 mars 2020, efter förslag från Folkhälsomyndigheten, beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 deltagare förbjuds.

Förbudet gäller hela landet och tills vidare. I avsnittet nedan, ”Det här gäller vid matcharrangemang”, anges hur förbudet ska följas inom svensk fotboll.

Svenska Fotbollförbundet Förbundstävlingar SvFF har beslutat att skjuta upp seriestarterna i förbundstävlingarna i fotboll och, beträffande de lägre förbundsserierna, spela enkelserier.

Beslut och information om uppskjutna tävlingar, och planerad seriestart och spelprogram, uppdateras löpande på SvFF:s hemsida.

Bör distriktsserier, cuper och träningsmatcher genomföras? Varje SDF har ett eget ansvar att – med folkhälsan i fokus samt utifrån rådande beslut och riktlinjer från myndigheter och SvFF – fatta beslut om genomförande av distriktets tävlingsverksamhet samt om föreningsarrangerade tävlingar, t.ex. cuper, och träningsmatcher (se 2 kap. 2 § och 3 kap. 2 § SvFF:s Tävlingsbestämmelser). SDF och föreningar ska följa

Folkhälsomyndighetens föreskrifter med allmänna råd som anger att matcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras för barn och ungdomar födda 2002 och senare1 , medan man avråder från tävlings- och träningsmatcher för vuxna.

Vid genomförande av matcher är det enligt Folkhälsomyndigheten viktigt att: 

 • bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna,
 • det finns goda möjligheter att tvätta händerna och 
 • trängsel mellan människor undviks.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan smittspridningsrisken vara högre om lag från olika delar av landet möts, vilket innebär att matcher och tävlingar som innebär längre resande inte bör genomföras. SvFF:s rekommendation är därför att matcher som innebär resor över distriktsgränser bör undvikas.

SvFF:s rekommendation är att distriktet tills vidare visar en mycket stor lyhördhet för de föreningar som vill skjuta upp en barn- och ungdomsmatch p.g.a. att en eller flera spelare uppvisat förkylningssymptom. Handhälsning bör undvikas för att motverka smittspridning.

SvFF:s skarpa rekommendation är därför att föreningar tills vidare ska avstå från utlandsresor. UD:s avrådan till och med den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

 • SvFF utgår från att den oundvikliga närkontakt som sker i en fotbollsmatch är godtagbar inom barn- och ungdomsfotbollen givet Folkhälsomyndighetens råd om att dessa kan genomföras. Svenska Fotbollförbundet Det här gäller vid genomförande av matcharrangemang

För att följa förbudet mot mer än 50 deltagare vid offentliga tillställningar är det, efter samråd med polisen, SvFF:s skarpa rekommendation att arrangerande förening vidtar följande åtgärder:

 • på hemsida och i andra kommunikationskanaler tydligt ange att all publik, inkl. föräldrar och andra anhöriga, undanbes vid matcherna.
 • Bara de som är nödvändiga för att matcherna ska kunna genomföras (spelare, ledare och funktionärer) ska vara på plats, samt
 • sätta upp skyltar vid idrottsplatsen om att publik undanbedes och/eller utse ansvarig(a)2 för att vänligt be ev. publik att lämna platsen.

Detta gäller både tävlings- och träningsmatcher. Mer om regelverket kring offentliga tillställningar

Det är viktigt att alla inom svensk fotboll – förbund, föreningar och föräldrar – tar ansvar för att motverka smittspridningen.

Detta är avgörande för att vi fortsatt ska få myndighternas förtroende att spela barnoch ungdomsmatcher.

Genom att följa ovanstående råd för att hålla publik borta från matcherna säkerställer föreningen att man dels minskar risken för smittspridning, dels iakktar förbudet mot fler än 50 deltagare vid offentliga tillställningar.

Nedan redogör SvFF mer i detalj för de lagar, regler och bedömningar som gäller för dessa matcher, vilket alltså ligger till grund för SvFF:s skarpa rekommendation ovan.

 • Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas.
 • En fotbollsmatch kan anses utgöra en offentlig tillställning.
 • När det gäller enstaka matcher i en serie, eller liknande tävlingsmässigt upplägg, ska varje match ses som en (1) offentlig tillställning för sig, där hemmaföreningen är ansvarig anordnare. Detta gäller även om det samtidigt spelas flera matcher på samma fotbollsplan eller idrottsanläggning. I dessa fall ska alltså förbudet mot mer än 50 åskådare räknas för varje match för sig.
 • Vid enstaka matcher kan en av ledarna vara ansvarig, men om det spelas flera matcher samtidigt på en anläggning kan det vara bra att föreningen utser en särskild värd eller värdar som kan bära varselväst eller annan tydlig klädsel.
 • Föreningen kan informera på sin hemsida och andra lämpliga kanaler om att sådan värd kommer att finnas på plats och vilken uppgift de har. Värden har naturligtvis inga befogenheter utöver att vänligt be ev. publik att lämna platsen. Svenska Fotbollförbundet
 • En föreningsarrangerad cup eller ett s.k. poolspel (sammandrag) med flera matcher, där en förening utsetts som värd (anordnare) för poolspelet, kan sammantaget komma att betraktas som en offentlig tillställning, där det totala åskådarantalet i hela cupen/poolspelet inte får överstiga 50 vid varje givet tillfälle.
 • Träningsverksamhet Sedvanlig fotbollsträningsverksamhet bör, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna genomföras som planerat och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott, som innebär bl.a. följande:
 • Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta.
 • Aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

Förening bör begränsa antalet personer i och kring träningen och även där helt undanbe sig publik, t.ex. föräldrar (se ovan om genomförande av matcharrangemang).

Övrig förbunds- och föreningsverksamhet (utbildning, årsmöten m.m.) Vad gäller övrig förbunds- och föreningsverksamhet – t.ex. årsmöten, utbildningar, konferenser och övriga möten – fattas beslut av berört förbund och förening. SvFF:s skarpa rekommendation är att följa

Folkhälsomyndighetens allmänna råd den 1 april 2020 att skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

Möten, som inte är nödvändiga för att verksamheten ska kunna fortgå, bör alltså skjutas upp eller hållas via video- eller telefonkonferens.

Om det finns frågor kring distriktstävlingar och föreningsarrangerade matcher och cuper, vänligen kontakta ert disktriktsförbund. För frågor kring förbundstävlingar och SvFF:s verksamhet, kontakta ansvarig avdelning hos SvFF.

Skribent: Martin Ekwall
Epost: This is a mailto link


 För kontakt maila i första hand ert ärende till nedanstående så återkommer vi så snart vi kan.

Kontakta oss
Föreningsutvecklare (Martin)
This is a mailto link 
070 - 5617192

Ledarcoach: (Fredrik) 
This is a mailto link 
0702 - 348226

Planbokningar >>>

Bokning klubblokal >>>>

 

Räknare som visar antal unika
besökare sedan 2009-04-22

räknare
 
Facebook
 
images
 Vattenfall
 
 
ica hajen_175x175-75
 
CB_logo
 
varbergsortens-elkraft
 
intersport
 
 
Ange alt-text här.
 

Postadress:
Tofta GIF - Fotboll
Skyttevägen 5
43295 Varberg

Kontakt:
Tel: +46761724938
E-post: This is a mailto link

Se all info